Tuesday, November 8, 2011

ကမာၻ ့အေကာင္းဆုံး ေဘာ္ဒါေက်ာင္းမ်ား


Posted by mghtanngyi on November 8, 2011 at 6:40pm
Message ပို႕ မယ္ View Blog
အေမရိကန္ သတင္းသမား တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ဆစ္ဒနီ ေဂ် ဟားရစ္ ဆိုသူက ''ပညာေရးရဲ႕ အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္ဟာ ျပတင္းတံခါးေတြကို အလင္းတံခါးေတြ ျဖစ္ေအာင္ မွန္ေတြတပ္လိုက္ဖို႔ပဲ'' လို႔ ေျပာသြားတဲ့စကား မွတ္သားေလာက္ပါတယ္။

ကမၻာေလာကႀကီးကို ႐ႈျမင္ႏိုင္ေအာင္ ဖြင့္ေပးလိုက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ေဖာက္ထြင္းျမင္ႏိုင္ေအာင္ ၾကည့္ခြင့္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ပညာေရးကို

တံခါးပိတ္၊ အလုံပိတ္မထားဘဲ ကမၻာၾကည့္ ၾကည့္ျမင္ႏိုင္ေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။

Katsu Mare masha ni hpe Myen Hpyen ni hkap gap myu shayi langai mi mat taw


Tuesday, 08 November 2011 07:32 nawla

8 November 2011

Ka Ai;Kachin Review

Laiwa sai Bat Langai ya October 31,2011 ya jahpawt e Katsu mare masha ni rai nga ai Hpauma Hkawn Tawng asak 35 jan, Hpaudau Tu, Htingnan Gam hte kaga langai ( mying n chye lu ai) ni hpe Hka La Ya mast 390 katsu mare kata shani wa yang hkap gap ai re lam chye lu ai.

N dai marai mali gaw mare shingan tinang a yi yinwa hkan lagim machyu rawng taw ai raitim lu sha ni n nga wa ai majaw mare de bai wa yu ai lam hta e byin wa ai re lam chye lu ai. N dai marai mali gaw dai jahpawt maga daw e mare de shani wa ai shaloi Sama Hkalup Hpung Ginwang ginjaw rung makau Lisu hkap lup hpung naw ku jawng shing du e du wa ai ten myen hpen la ni mu dat nna hkap gap ai re lam mung chye lu ai.Dai zawn Myen ni hkap gap ai shaloi shanhte marai mali gaw dum bri dum bra rai hprawng mat wa ai kaw nna marai masum gaw shanhte a shara yinwa ni de bai du wa ma ai raitim yawng a shawng e hkawm nga Hpauma Hkawn Tawng dai ni du hkra n pru wa shi ai lam chye lu ai.

Monday, October 31, 2011

လူဗိုလ္ဟူသည္.....] အစုိးရ၏အဓိပၸါယ္ႏွင့္အဓိပၸါယ္ရွိေသာအစုိးရ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပၚေပါက္ျခင္း

မနုႆေဗဒပညာရွင္မ်ား၏အလုိအရ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းသုံေသာင္းေလာက္ကစျပီး လူဟာ
သူတုိ ့ရဲ့လူ ့အဖြဲ ့အစည္းမ်ားကုိ စတင္ထူေထာင္ႏုိင္ခဲ့ျပီလို ့ဆုိပါတယ္။
လူသားရဲ့ ပထမဆုံး
ေအာင္ျမင္စြာေပၚထြက္လာခဲ့တဲ့ အဖြဲ ့အစည္းသ႑န္ဟာ မိသားစုဘ၀ျဖစ္တည္ဖုိ ့နဲ ့
သားရဲတိရိစၦာန္တုိ ့အႏၱရာယ္ေတြက ကာကြယ္ႏုိင္ဖုိ ့အတြက္ မရွိမျဖစ္ ဖြဲ
့စည္းေနထုိင္ခဲ့ရတာ
ျဖစ္တယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့သည္လုိစုဖြဲ ့ေနထုိင္ျခင္းအတြင္းမွာ
ဗဟုိဦးစီးခ်ဳပ္ကုိင္မူ
မရွိသလုိ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားလည္း မရွိခဲ့ပါ။ သုိ ့ေသာ္ လြန္ခဲ့ေသာ
ႏွစ္ေပါင္း
တေသာင္းေလာက္ကစျပီး အာရွမုိင္နား (Asia Minor) နဲ ့မက္ဆုိပုိေတးမီးယား
(Mesopotamia) ေျမာက္ပုိင္းေဒသမ်ားမွာ လူမူေရးနဲ ့ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ
အုပ္ခ်ဳပ္မူေတြ
ရွိလာခဲ့ျပီလုိ ့ဆုိပါတယ္။
ေနာက္ပုိင္းကာလေတြမွာေတာ့ လူေတြဟာ ျမဳိ ့ျပေတြကုိ
တည္ေထာင္လာႏုိင္ခဲ့ခ်ိန္မွာ လူမူေရးျပႆနာေတြကုိထိမ္းသိမ္းႏုိင္ရန္အတြက္
ရွဳပ္ေထြးတဲ့
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ နည္းလမ္းေတြကုိ အစျပဳက်င့္သုံးလာရပါေတာ့တယ္။ ျမဳိ
့ျပေတြမွာ
တုိးပြါးလာေသာ လူဦးေရေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ျပႆနာရပ္ေတြကုိ
ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္
တရားဥပေဒအက်ဳံး၀င္ေသာ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အစုအဖြဲ ့က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကုိ
ကုိင္စြဲ
အုပ္ခ်ဳပ္ရတဲ့အဆင့္ကုိ ေရာက္ရွိေစခဲ့ပါေတာ့တယ္။

'အုပ္ခ်ဳပ္သည္' (Govern) ဟူေသာ စကားလုံးသည္ အလယ္ေခတ္အဂၤလိပ္အသုံးအနွဳံး
governen နဲ ့ေရွးေဟာင္း ျပင္သစ္စကားလုံး governor တုိ ့ကဆင္းသက္လာခဲ့ျပီး
လက္တင္ဘာသာအရ gubernare ဆုိတာ လမ္းညႊန္သည္ ထိမ္းေက်ာင္းသည္ လုိ ့
အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ဂရိဘာသာမွာေတာ့ kubernan လို ့ေရးသားျပီး "လမ္းညႊန္ထိမ္း
ေက်ာင္းသည္" ဆုိတဲ့အဓိပၸါ့ယ္ကုိေဆာင္ပါတယ္။ သည့္ေနာက္ kubernetes လုိ ့ေခၚတဲ့
'ထိမ္းေက်ာင္းသူ' ဆုိတဲ့ ဂရ္ိေ၀ါဟာရကုိ အစုိးရလုိ ့သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ မူရင္း
အဓိပၸါယ္ကေတာ့ "ထိမ္းေက်ာင္းသူ" (Steersman) သုိ ့မဟုတ္ "ပဲ့ကုိင္သူ"
(Helmsman) ပါပဲ။ ဂရိအယူအဆမွာ သေဘၤာႏွင့္တုိင္းျပည္ကုိ တင္စားထားျခင္းပါပဲ။
သည္လုိ သေဘၤာတစီးနဲ ့တုိင္းျပည္ကုိ ထပ္တူတင္စားမူမ်ဳိးကုိ ပေလးတုိးနဲ ့
အရစၥတုိတယ္လ္
တုိ ့ရဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း (၂၄၀၀) ကအေရးအသားေတြမွာ the ship of state
ဆုိျပီး
သုံးႏွုံးခဲ့တာကုိ ေတြ ့ရွိရပါတယ္။

မိဘေတြကို မေျပာသင့္တဲ့ စကား(၁ဝ)ခြန္း

မိဘေတြကို မေျပာသင့္တဲ့
စကား(၁ဝ)ခြန္း<http://www.99sanay.com/2011/09/blog-post_22.html>

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ကိုယ့္မိဘေတြကို ေအာက္ကစကားဆယ္ခြန္းထဲက တစ္ခြန္း
ဒါမွမဟုတ္ တစ္ခြန္းထက္ပိုေျပာခဲ့ဖူးၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။ သားသမီးျဖစ္တဲ့
ကၽြန္ေတာ္တို႔က မိဘေတြကို ဒီစကားေတြကိုထပ္မေျပာေတာ့ဘဲ နားလည္ေပးၾကရေအာင္..
လူ႔ဘဝက တိုေတာင္းလြန္းပါတယ္။ ကိုယ့္နံေဘးက ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း၊ ခ်စ္သူခင္သူ၊
သူငယ္ခ်င္းေတြကို တန္ဖိုးထားသင့္ပါတယ္။ ဆံုးရႈံးသြားမွ သူတို႔က သင့္ဘဝမွာ
ဘယ္ေလာက္အေရးပါေၾကာင္း
သိတာမ်ဳိးမျဖစ္ပါေစနဲ႔။ မိဘေတြကို ရိုေသေလးစားပါ။ သင္ဘာအမွားပဲလုပ္လုပ္
သူတို႔က သင့္ကိုခြင့္လႊတ္ဖို႔ အသင့္ရွိေနပါတယ္။ မိဘရဲ႕ရင္ခြင္ဟာ သင့္အတြက္
ေလၿငိမ္ရာအရပ္ ထာဝရနားခိုရာဆိပ္ကမ္းျဖစ္ပါတယ္။

(၁) အင္းပါ! အင္းပါ! သိၿပီ... အရမ္းရႈပ္တာပဲ!

(၂) ကိစၥရွိေသးလား? မရွိရင္ ဖုန္းခ်ေတာ့မယ္!
(မိဘေတြဖုန္းဆက္တာ စကားေျပာခ်င္ရံုသက္သက္ျဖစ္လိမ့္
    မယ္။ သူတို႔ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားလည္ေပးသင့္ပါတယ္။ ဖုန္းကိုခ်ဖို႔ပဲ မေလာပါနဲ႔) (၃) ေျပာရင္လည္း နားလည္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ မေမးပါနဲ႔ေတာ့! (၄) မလုပ္ပါနဲ႔လို႔ အထပ္ထပ္ေျပာထားရက္သားနဲ႔..... လုပ္ထားတာေတြကလည္း မေကာင္းဘူး။ (သူတို႔အင္အားနဲ႔မမွ်တဲ့ အလုပ္ကိုလုပ္တဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဂရုတစိုက္နဲ႔ သူတို႔ကိုမလုပ္ဖို႔တားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါဟာ သူတို႔အသံုးမဝင္ေတာ့ေၾကာင္း သူတို႔ကိုခံစားေစပါတယ္) (၅) ဟာ.. ေဖေဖ၊ ေမေမတို႔နည္းက ေခတ္တုံးေနၿပီ။ (မိဘေတြရဲ႕အႀကံဉာဏ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အသံုးတည့္ခ်င္မွ တည့္လိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီထက္နားေထာင္လို႔ေကာင္းတဲ့စကားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျပာသင့္ပါတယ္)

Sunday, October 30, 2011

CHEMICAL WARFARE

Sunday, October 30, 2011


MYEN HPYEN NI CHEMICAL WEAPON HTE SHANGLAWT HPE GASAT (Burmese Military uses Weapons Of Mass Destruction against KIA Soldiers)

October (30) Laban,
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya hte(6) ya tup gap hkat ai Ga Ra yang, Shwi Nyawngpin Lung Zep kadawng majan hta myen Asuya hpyen dap hpyen hpung ni gaw hkrat sum ai nau law wa ai majaw Mungkan Ninggawn rap daw kaw na pat tawn da ai Dadu lak nak (chemical weapon) ni hte KIA hpyen hpung ni hpe gap bun ai lam na chye lu ai, myen a prat dep hpuntang (shingchyai) laknak nsa marawp hkrup ai tinang KIA hpyemnla marai 10 daram gaw baw sin, matut manoi madawn ai hte kya gumhpap mat nna nmai gasat mat ai lam na chye lu ai.
Bai, mani Oct. 29 bat kru ya Laiza hte nau ntsan ai Ntap Bum gasat poi hta mung myen hpyen ni gaw shanhte dap ni nau si hkala wa ai majaw Dadu (shingchyai) laknak (chemical weapon) ni hte KIA hpyen hpung ni hpe gap bun ai majaw KIA myu tsaw hpeynla marai 4 daram gaw matut gap nmai hkum ting kya gumhpap mat ai the madawn hkrai madawn rai byin ai lam tatut majan shang nga ai shawng lam ginra de na ni shana wa ai.
Gara hpan ganing re laknak re hpe hkrak nchye tim dai gaw prat dep hpuntang laknak (Chemical Weapon) re hpe asan sha dan dawng nga sai lam hkrum katut ai ni sakse hkam dat wa ai. Ndai zawn n-tara ai ladat hte UN mungkan rapdaw a hpyen ritkawp tara hpe tawt lai ai myen Asuya hpyen dap ni hpe mungkan rapdaw UN kaw na mung, mungkan mungdan shara shagu na ni mung jawm ninghkam mara shagun ra nga sai ngu mu mada ai.


CHEMICAL WARFARE
The Kachin Independence Army has been defending against the offensive Burmese military in the areas of Ga Ra Yang and Shwi Nyawngpin Lung Zep village for 6 days now. During the six days of fighting, casualties and death tolls of the Burmese military arose as now they ended up using Chemical weapon against the KIA soldiers. 10 of the KIA soldiers had incapacitated as being exposed to the chemical weapon by inhaling the lethal airborne agent which caused them dizziness, vomiting continuously and weakened.
Again, yesterday on Oct.29, Saturday, many Burmese soldiers were killed in the battle zone at the Ntap Bum village (a strategic location of KIA) not very far from the KIA head quarter in Laiza. 4 KIA militias were gassed and incapacitated by the lethal chemical weapon of the offensive Burmese military.
Although what kind of chemical weapon exactly used is not yet known, but the lethal agent of chemical weapon affects the KIA soldiers severely. It is a crystal clear-cut indication that the Burmese military really possesses the Weapons of Mass Destruction and showing off these weapons of massive destructive power to the whole world in this renewed civil war. Burma is the signatory of the Chemical Weapon Convention but has not ratified the treaty yet as of today. The United Nations, The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), and the International Communities must condemn and ban the uses of the chemical weapon by the offensive Burmese military against the KIA. 

Ref: jinghpawkasa.blogspot.com

Saturday, October 29, 2011

အင္တာနက္ စာမဵက္ႎႀာမဵားကို လ႖ိႂႚဝႀက္ ဳကည့္႟ႁနည္း

လၾတ္လပ္တဲ့ အာရႀအသံ(RFA)ရဲ့ အင္တာနက္ စာမဵက္ႎႀာမဵားကို ဴမန္မာဴပည္တၾင္းက ဳကည့္လိုႛ မရေအာင္ ပိတ္ဆိုႛထားပၝလိမ့္မယ္။ ဥပမာဆိုရင္၊ http://www.rfa.org/burmese ကို မဳကည့္ႎိုင္ေအာင္ လုပ္ထားႎိုင္ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့၊ အဲဒီ အင္တာနက္စာမဵက္ႎႀာကို တိုက္႟ိုက္မသၾားပဲ proxy server လိုႛ ေခၞတဲ့ ဳကားခံကၾန္ပဵႃတာ ဆာဗာစနစ္ကို အသံုးဴပႂ႓ပီး ဳကည့္႟ႁႎိုင္တဲ့ နည္းလမ္းရႀိပၝတယ္။


အဲဒီလို ဳကားခံ ကၾန္ပဵႃတာဆာဗာကတဆင့္ သၾားမယ္ဆိုရင္ ပိတ္ဆိုႛထားတဲ့ အင္တာနက္ စာမဵက္ႎႀာေတၾကို ဳကည့္ႎိုင္တဲ့အဴပင္ ဘယ္သူဘယ္ဝၝမႀန္းလည္း မသိႎိုင္ပၝဘူး။ ကၾန္ပဵႃတာ အသံုးဴပႂသူဟာ ဳကားခံကၾန္ပဵႃတာထဲကို ဝင္႓ပီးတဲ့ေနာက္ ကိုယ္ေယာင္ေဖဵာက္႓ပီးေတာ့ တဴခား ပိတ္ဆိုႛထားတဲ့ အင္တာနက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေတၾကို သၾားတဲ့ သေဘာမဵိႂးပၝ။

ဘယ္လိုရႀာေဖၾမလဲ

အခုလို ဳကားခံေဆာင္႟ၾက္ေပးမဲ့ ကၾန္ပဵႃတာ ဆာဗာေတၾကို အင္တာနက္ဝက္ဘ္ေပၞမႀာ ရႀာေဖၾႎိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတၾ ရႀိပၝတယ္။

Google, Yahoo, MSN/Live စတဲ့ ရႀာေဖၾေရးစနစ္တခုခုကို သံုး႓ပီး ရႀာရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ရႀာရမဲ့ စာလံုးေတၾကေတာ့ nph-proxy ဒၝမႀမဟုတ္ nph-proxy.pl ဒၝမႀမဟုတ္ nph-proxy.cgi တိုႛိကို ႟ိုက္ထည့္႓ပီး ရႀာဳကည့္ပၝ။

Friday, October 28, 2011

LUNG ZUP KADAWNG NA MYEN HPYEN NI HTINGNUT


LUNG ZUP KADAWNG NA MYEN HPYEN NI HTINGNUT

October (28) bat Manga,

Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya a KIA Share shagan ni hte myen tai hpyen ni Lung Zep Kadawng kaw gap gasat ai hta myen de na hkrat sum ai lam grai law wa ai majaw myen tai hpyen ni bai htingnut mat wa sai lam shiga na chye lu ai. N dai majan hta myen de na marai (20) ram hkrat sum nna, marai (60) ram hkala lai wa sai hpe na chye ...lu ai.
Dai hte maren Hkawan Bang (Kyauk Sahkan) kaw mung myen ni nau hkrat sum wa ai majaw ya ten htu gasat ai lam hpe jahkring da ai lam shiga na chye lu ai.
ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနား ဗန္းေမာ္လမ္းပုိင္း လံုဇပ္ေတာင္တြင္ ေကအုိင္ေအ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ ဗမာစစ္တပ္တုိ႕ ၾကားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ဗမာစစ္တပ္ဘက္မွ အက်အဆံုးမ်ားျပာလာမွဳေၾကာင့္ ဗမာစစ္တပ္မွာ တပ္ဆုတ္သြားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ဤစစ္ပြဲတြက္ ဗမာစစ္အစုိးရဘက္မွ စစ္သား (၂၀) ခန္႕က်ရွံုးျပီး (၆၀) ခန္႕ ဒဏ္ရာရရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
ထုိ႕အတူ ဗန္းေမာ္ လြယ္ဂ်ယ္ လမ္းပုိင္း ေက်ာက္စခန္း တုိက္ပြဲတြင္လည္း ဗမာစစ္တပ္ဘက္မွ အက်အဆံုးမ်ားလာ၍ ယခုအခါ ဗမာစစ္တပ္ဘက္မွ ထုိးစစ္ဆင္မွဳကုိ ရပ္ဆုိင္း ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Wednesday, October 26, 2011

ဒီမိုေဝယံ
Posted: 19 Oct 2011 12:01 PM PDT
ျမစ္ဆံုေရကာတာနဲ႔ က်ေနာ္သိထားသမွ်...


(ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာလွဳိင္ျမင့္)


ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းႀကီးကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ လူမိုက္လုပ္ျပီး ဗီြတိုဆန္ဆန္ ရပ္ဆိုင္းလိုက္တဲ့အတြက္ ျပည္သူအားလံုး စိတ္ခ်မ္းသာမႈ ရသြားႀကရပါတယ္။ တရုတ္အလိုေတာ္ရိေတြ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းမွာ လာဘ္စားထားသူေတြ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူေတြ ဗမာမဟုတ္သူေတြအတြက္ေတာ့ နားထဲကို သံရည္ပူ ေလာင္းခ်သလို ခံစားႀကရမယ္ထင္ပါတယ္။ ျမန္မာမဟုတ္ ေလာဘကဇိ့ တက္ေနသူေတြ အတြက္ အမဂၤလာသတင္းပါ။ ျမန္မာနိုင္ငံ ျပည္သူအားလံုး အတြက္က အနိဳင္းမရနိုင္တဲ့ ေအာင္ပြဲပါ။Tuesday, October 18, 2011

MASHA HPE DING LIK CHYE AI NI

U la gaw Gawla-uk U a u di langai hpe shi a n ta de la shang wa nna shi a ma du jan u yi ni hpe tsun ai gaw
"Nan hte ni hpe ngai mara n kam shagun ai, yu mu n dai masha ni gara hku bungli galaw ai ngu hpe yu da mu" nga ai


REf: Gyo Lin Pya: Vol (52) December, 2008